کانال هوای اتاق تمیز

۲۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۸ ۱ کد : ۱۱ کد امبد :
تعداد بازدید:۱۶۴

کانال هوای رفت و برگشت به همراه دریچه ها و فیلتر باکسها، دمپرهای انتقال هوای اتاق تمیز