ساخت سیستم اینترلاک

google-site-verification: google1904a2eb55195dad.html

این شرکت موفق به ساخت سیتم اینترلاک کلین روم (اتاق تمیز) درمدلهای گسترده و محدود(دو درب) با استفاده ازکامپیوترهای صنعتی(پی ال سی) و همچنین بردهای کنترل اینترلاک کلین روم جهت کنترل دربهای نفر رو وپس رو و همچنین پس باکس با کنترل دوش هوا ونیز سیستم ضذعفونی یو وی گردیده است که قابل گسترش از دو درب  تا هر تعداد که در محل پروژه موردنیاز باشد خواهد بود

اینترلاک
 

   

کرج صندوق پستی : 1383 - 31535

تلفن:32771629-026

تلفکس: 32749521-026
همراه :09121211957

Telegram:@Sabacleanroom

WhatsApp: +98 9367742679

Email: info@sabacleanroom.ir 
Web: 
http://www.sabacleanroom.ir