خدمات

خدمات

 این شرکت موفق به ساخت کلین رومهای کوچک جهت مصارف خاص گردیده است
با توجه به نیاز صنایع مختلف وهمچنین محدودیت مکانی آنها این شرکت موفق به طراحی و ساخت و تجهیز کلین روم هائی در ابعاد کوچک جهت استفاده در آزمایشگاهها - بخش پرورش سلول - واحد استریل قطعات کوچک لوازم پزشکی - بخش تحقیقات دانشکدههای برق و الکترونیک پتروشیمی و.... شده است
که به اختصار نمونه های از آن در ذیل معرفی می گردد

بخش استریل (امپلنت)مستندات دندانپزشکی ایران
مساحت 9 متر مربع
دوش هوا 1 دستگاه
پس باکس ساده به همراه یووی 1 دستگاه
پنجره دو جداره 1 عدد
سیستم فن فیلتر یونیت 3 دستگاه


جدیدترین پروژه کلین روم آزمایشگاهی بخش علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران که آماده بهره برداری شده است
مشخصات این سازه عبارتند از: مساحت حدود 60متر مربع
  تعداد دربهای تک لنگه برقی 4 لنگه  و تک لنگه ساده 2 لنگه
تعداد دوش هوا 1 دستگاه
تعداد پس باکس تمام استیل به همرا اینترلاک و یو وی کنترل 1 دستگاه
سیستم هوا رسان هایژنیک 1 دستگاه
کفپوش کانداکتیو وینیفلکس

کرج صندوق پستی :1383 - 31535

تلفن:32771629-026

  تلفکس: 32749521-026
همراه :09121211957

Telegram:@Sabacleanroom

WhatsApp: +98 9367742679

Email: info@sabacleanroom.ir 
Web: 
http://www.sabacleanroom.ir

تعداد بازدید:۸۶۱