بلاگ

الزامات اتاق تمیز

الزامات اتاق تمیز

کلین روم (اتاق تمیز) ترکیبی از طراحی ویژه مهندسی، ساخت، کنترل نهایی و عملیاتی (راهبرد کنترل) است که برای تبدیل یک واحد تولید، آزمایشگاه ویا فضای معمولی به یک فضای کلین روم یا یک اتاق ...
اتاق تمیز یا کلین روم (Cleanroom) چیست؟

اتاق تمیز یا کلین روم (Cleanroom) چیست؟

اتاق تمیز یا کلین روم ( Cleanroom ) به محیطی گفته می‌شود که جهت تولید و یا تحقیقات علمی و صنعتی، در آن فعالیت‌های صورت می‌گیرد که در این محیط ها مقدار آلاینده‌های زیست محیطی ...