پروژه ها

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس  D بخش تولید و بسته بندی مواد اولیه سلوشن دارویی

اتاق تمیز کلاس D بخش تولید و بسته بندی مواد اولیه سلوشن دارویی

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس C بخش ساخت و مونتاژ گوشی های نوکیا (شرکت سامتل)

اتاق تمیز کلاس C بخش ساخت و مونتاژ گوشی های نوکیا (شرکت سامتل)

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D بخش انبار مواد اولیه مهر دارو

اتاق تمیز کلاس D بخش انبار مواد اولیه مهر دارو

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس C و B بخش تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست فرودگاه پیام

اتاق تمیز کلاس C و B بخش تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست فرودگاه پیام

ادامه مطلب
اتاق تمیز کلاس D و C و B بخش تولید کیسه خون ماکو فارما فرودگاه پیام

اتاق تمیز کلاس D و C و B بخش تولید کیسه خون ماکو فارما فرودگاه پیام