اتاق تمیز کلاس D بخش بسته بندی وی پک سرنگ

slide-6b83ecb
slide-09c1abf
slide-bac9c31
slide-5b74195
slide-01ff992

کلین روم بخش بسته بندی سرنگ شرکت آریان سرنگ کرمانشاه

ساخت و اجرای این پروژه در مساحت حدود 127 مترمربع به وسیله ساندویچ پنلهای هایژنیک و دربهای آن

شامل:

  • متراژ پنل 272 مترمربع
  • درب تک لنگه 2 باب
  • درب دولنگه 1 باب
  • درب پست رو 2 باب
  • پنجره بازدید 6 عدد
  • هواساز هایژنیک 8000 cfm  یک دستگاه
  • چیلر 30 تن یک دستگاه
  • کفپوش اپکسی 3 میل Sika سوئیس 127 مترمربع
  • چراغ کلین رومی 12 عدد