اتاق تمیز سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

slide-f44c00a
slide-8cc112e

کلین روم سل تراپی مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العالج علوم غدد متابولیسم

طراحی ساخت و اجرای کامل این پروژه در مساحت حدود 70متر مربع به وسیله ساتدویچ پنلهای هایژنیک مخصوص به همراه دربهای آن
شامل:

  • متراژ پنل 270متر مربع
  • درب تک لنگه ساده 2 باب
  • درب اینترالک 4 باب
  • سیستم اینترالک 2 دستگاه
  • پس باکس تمام استیل به همراه اینترالک و المپ uv 3 دستگاه
  • دوش هوا در ابعاد 2.60*1.20*1.60 به همراه جت اشپات استیل و دربهای
  • اینترالک با کنترل PLC 1دستگاه
  • چراغ مخصوص کلین روم 20عدد