اتاق تمیز کلاس C و B بخش تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست فرودگاه پیام

slide-f44c00a

کلین روم خط تولید کیت تست هپاتیت B دایگاست (ایران،ایتالیا)

ساخت و اجرای این پروژه در مساحت حدود 358 مترمربع به وسیله ساندویچ پنلهای کینگسپن ترکیه و دربهای آن

شامل:

  • متراژ پنل PVDF کینگسپن 536مترمربع
  • دربهای مخصوص پستروئی چهار لته دولنگه 6 باب
  • درب تک لنگه 9 باب
  • درب اضطراری 2 باب
  • سیستم اینترلاک 4 دستگاه
  • کفپوش هموژن هایژنیک ژرفلور 358 مترمربع
  • چراغ کلین رومی 120 عدد
  • هواساز هایژنیک 7000cfm دو دستگاه