اتاق تمیز کلاس D بخش انبار مواد اولیه مهر دارو

slide-f44c00a

کلین روم بخش انبار مواد اولیه تولید داروهای کارخانه مهردارو

ساخت و اجرای این پروژه در مساحت حدود 256 مترمربع به وسیله ساندویچ پنلهای هایژنیک و دربهای آن

شامل:

  • متراژ پنل 762مترمربع
  • درب تک لنگه 2 باب
  • درب دولنگه 2 باب
  • کفپوش اپکسی 3 میل Sika سوئیس 256مترمربع
  • چراغ کلین رومی 60 عدد