اتاق تمیز کلاس D و C و B بخش تولید کیسه خون ماکو فارما فرودگاه پیام

slide-f44c00a
slide-8cc112e
slide-0f486ee
slide-86de1b5

کلین روم خط تولید کیسه خون کارخانه ماکوفارما ( ایران ، فرانسه )

ساخت و اجرای این پروژه در مساحت حدود 750 مترمربع به وسیله ساندویچ پنلهای هایژنیک با عایق پشم سنگ وارداتی و دربهای شرکت داگارت فرانسه

شامل:

  • متراژ پنل 2100مترمربع
  • درب تک لنگه 10 باب
  • درب فست رولآپ پستروئی 6 باب
  • کفپوش هموژن هایژنیک ژرفلور فرانسه 750متر مربع
  • داکتینگ هایژنیک 12000مترمربع
  • هواساز 20.000cfm دو دستگاه