اتاق تمیز تولید و چاپ کارت های هوشمند

slide-f44c00a
slide-201b948
slide-97f3f3c
slide-7b55b94

پروژه کلین روم گلچین رسانه هوشمند

طراحی ساخت و اجرای کامل این پروژه در مساحت حدود 1700متر مربع به وسیله ساتدویچ پنلهای هایژنیک مخصوص به همراه دربهای آن
شامل:

  • متراژ پنل 7000متر مربع
  • درب تک لنگه ساده 46 باب
  • پنجره مخصوص بازدید 36 عدد
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)
کلین روم تولید و چاپ کارتهای هوشمند (گلچین رسانه هوشمند)