اینترلاک اتاق تمیز

اینترلاک اتاق تمیز

در اتاق‌های تمیز، اینترلاک‌ها برای حفظ کنترل آلودگی استفاده می‌شوند. آنها به جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به اتاق، ورود تجهیزات آلوده به اتاق و عملکرد همزمان تجهیزاتی که می‌توانند باعث آلودگی شوند، کمک می‌کنند.

 

انواع اینترلاک انواع مختلفی از اینترلاک در اتاق‌های تمیز استفاده می‌شود، اما برخی از انواع رایج عبارتند از: اینترلاک درب: این نوع اینترلاک از قفل‌ها، کلیدها، سنسورها یا سایر وسایل مکانیکی، الکتریکی یا الکترونیکی برای جلوگیری از باز شدن درب‌های اتاق تمیز استفاده می‌کند. اینترلاک تجهیزات: این نوع اینترلاک از سنسورها یا مدارهای الکتریکی برای جلوگیری از عملکرد تجهیزاتی که می‌توانند باعث آلودگی شوند، استفاده می‌کند. به عنوان مثال، یک اینترلاک تجهیزات ممکن است برای جلوگیری از روشن شدن یک دستگاه از زمانی که درب کابینت آن باز است، استفاده شود. اینترلاک سیستم‌های HVAC: این نوع اینترلاک از سنسورها یا مدارهای الکتریکی برای جلوگیری از عملکرد سیستم‌های HVAC در صورت وجود نشتی یا سایر مشکلات استفاده می‌کند.

انواع اینترلاک

انواع مختلفی از اینترلاک در اتاق‌های تمیز استفاده می‌شود، اما برخی از انواع رایج عبارتند از:
اینترلاک درب: این نوع اینترلاک از قفل‌ها، کلیدها، سنسورها یا سایر وسایل مکانیکی، الکتریکی یا الکترونیکی برای جلوگیری از باز شدن درب‌های اتاق تمیز استفاده می‌کند.
اینترلاک تجهیزات: این نوع اینترلاک از سنسورها یا مدارهای الکتریکی برای جلوگیری از عملکرد تجهیزاتی که می‌توانند باعث آلودگی شوند، استفاده می‌کند. به عنوان مثال، یک اینترلاک تجهیزات ممکن است برای جلوگیری از روشن شدن یک دستگاه از زمانی که درب کابینت آن باز است، استفاده شود.
اینترلاک سیستم‌های HVAC: این نوع اینترلاک از سنسورها یا مدارهای الکتریکی برای جلوگیری از عملکرد سیستم‌های HVAC در صورت وجود نشتی یا سایر مشکلات استفاده می‌کند.

کاربرد اینترلاک در اینجا چند نمونه از کاربردهای اینترلاک در اتاق‌های تمیز آورده شده است: برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به اتاق تمیز: اینترلاک درب می‌تواند برای جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به اتاق تمیز استفاده شود. این می‌تواند به جلوگیری از انتشار آلودگی از خارج از اتاق تمیز کمک کند. برای جلوگیری از ورود تجهیزات آلوده به اتاق تمیز: اینترلاک تجهیزات می‌تواند برای جلوگیری از ورود تجهیزات آلوده به اتاق تمیز استفاده شود. این می‌تواند به جلوگیری از انتشار آلودگی از تجهیزات به اتاق تمیز کمک کند. برای جلوگیری از عملکرد همزمان تجهیزاتی که می‌توانند باعث آلودگی شوند: اینترلاک تجهیزات می‌تواند برای جلوگیری از عملکرد همزمان تجهیزاتی که می‌توانند باعث آلودگی شوند، استفاده شود. این می‌تواند به جلوگیری از انتشار آلودگی از یک تجهیزات به تجهیزات دیگر کمک کند. اینترلاک‌ها یک وسیله مهم ایمنی در اتاق‌های تمیز هستند که می‌توانند به حفظ کنترل آلودگی و جلوگیری از بروز حوادث کمک کنند.ساخت سیستم اینترلاک

این شرکت موفق به ساخت سیتم اینترلاک کلین روم (اتاق تمیز) درمدلهای گسترده و محدود(دو درب) با استفاده ازکامپیوترهای صنعتی(پی ال سی) و همچنین بردهای کنترل اینترلاک کلین روم جهت کنترل دربهای نفر رو وپس رو و همچنین پس باکس با کنترل دوش هوا ونیز سیستم ضذعفونی یو وی گردیده است که قابل گسترش از دو درب تا هر تعداد که در محل پروژه موردنیاز باشد خواهد بود .

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.