بلاگ

جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم)

جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم)

الگوهای جریان هوا در اتاق‌های تمیز جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم) یکی از عوامل مهم در کنترل آلودگی ذرات در این اتاق ها است. جریان هوا می تواند به کاهش ذرات موجود در ...
مستندات اتاق تمیز (کلین روم)

مستندات اتاق تمیز (کلین روم)

با توجه به رشد روز افزون نیاز به اتاق تمیز در بخشهای تحقیق، تولید، نگهداری، آزمایش تولیدات در صنایع و دانشگاه های مختلف از جمله داروسازی، تجهیزات پزشکی، انرژی اتمی، نفت و پتروشیمی، برق و ...
پروتکل های DQ,IQ,OQ,PQ

پروتکل های DQ,IQ,OQ,PQ

پروتکل‌های IQ/OQ/PQ/DQ روش‌هایی برای نشان دادن این موضوع هستند که تجهیزات مورد استفاده یا نصب، درجه بالایی از تضمین کیفیت را ارائه می‌دهند، به طوری که فرآیندهای تولید به طور مداوم محصولاتی را تولید می‌کنند ...
چک لیست جزئیات طراحی اتاق تمیز

چک لیست جزئیات طراحی اتاق تمیز

تحقیقات سلولی و ژن درمانی شما به پیشرفتی دست یافته است؟ FDA دستگاه پزشکی جدید شما را برای تولید تأیید کرده است؟ فعالیت های ترکیبی تحقیق وتولید شما در حال گسترش است تا با رشد ...
استانداردهای اتاق تمیز (کلین روم)

استانداردهای اتاق تمیز (کلین روم)

استانداردهای مختلفی برای اتاق تمیز یا کلین روم وجود داردکه بصورت Class، ISO،Grade بر اساس ذرات در فوت یا متر مکعب و یا تست و میزان جابجایی هوا تعیین مقدار میشوند.این استانداردها باید شاخص ...
کلاس بندی (طبقه بندی) اتاق تمیز

کلاس بندی (طبقه بندی) اتاق تمیز

اتاق تمیز محیطی تخصصی است که برای حفظ سطوح بسیار پایینی از ذرات معلق و آلودگی‌های هوا طراحی می‌شوند. این فضاهای کنترل‌شده در صنایع مختلف، نقش حیاتی در تضمین کیفیت محصولات، ایمنی کارگران و صداقت ...
الزامات اتاق تمیز

الزامات اتاق تمیز

کلین روم (اتاق تمیز) ترکیبی از طراحی ویژه مهندسی، ساخت، کنترل نهایی و عملیاتی (راهبرد کنترل) است که برای تبدیل یک واحد تولید، آزمایشگاه ویا فضای معمولی به یک فضای کلین روم یا یک اتاق ...