الزامات اتاق تمیز

الزامات اتاق تمیز

کلین روم (اتاق تمیز) ترکیبی از طراحی ویژه مهندسی، ساخت، کنترل نهایی و عملیاتی (راهبرد کنترل) است که برای تبدیل یک واحد تولید، آزمایشگاه ویا فضای معمولی به یک فضای کلین روم یا یک اتاق تمیز لازم است.
از الزامات در کنترل آلودگی اتاق تمیز، فیلتر، معماری کلین روم، لباس پوشیدن در اتاق تمیز و نظافت کلین روم است.

فیلتر: جهت کنترل آلودگی در اتاق تمیز است.

معماری کلین روم: یکی دیگر از الزامات اتاق تمیز، معماری اتاق تمیز است. کلین روم به گونه است که جریان هوا در فضای کلین روم با سرعتی یکنواخت در مسیر خطوط جریان موازی حرکت می کند.
معماری کلین روم شامل دیوارها درب ها پنجره ها و کفپوش اتاق تمیز می باشد که هر کدام از این اجزا باید دارای سطوحی صاف بوده و قابل شستشو و تمیزکاری باشد و هیچ گونه درز و گوشه ایی که محل تجمع ذرات باشد درآن وجود نداشته باشد.

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.