جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم)

جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم)

الگوهای جریان هوا در اتاق‌های تمیز

جریان هوا در اتاق تمیز (کلین روم) یکی از عوامل مهم در کنترل آلودگی ذرات در این اتاق ها است. جریان هوا می تواند به کاهش ذرات موجود در هوا، جلوگیری از تجمع ذرات در نقاط خاصی از اتاق و توزیع یکنواخت هوای تمیز در کل اتاق کمک کند.

۱- اتاق تمیز با جریان لامینار Laminar‌‌‌‌‌‌‌ (یک سویه):

۱-۱- جریان تصادفی:

در این نوع طراحی، فیلترهای HEPA به صورت تصادفی در کلیه قسمت‌های این اتاق قرار گرفته و هوای تمیز را به داخل اتاق منتقل می‌کند. جریان هوای تصادفی معمولاً” بالاتر از کلاس ۱۰۰۰ می‌باشد.

۱-۲- جریان هوا به صورت لایه‌های موازی و افقی:
جریان هوا به صورت لایه‌های موازی از فیلترهای HEPA خارج شده و به صورت افقی و مداوم از یک طرف به طرف دیگر هدایت می‌شود.

۱-۳- جریان هوا به صورت لایه‌های موازی و عمودی:
در این شکل جریان هوا از فیلترهای هپا که در سقف اتاق تمیز تعبیه شده است به صورت مداوم خارج و از دریچه‌های خروجی که معمولاً” در قسمت‌های پایین دیوارهای اتاق نصب شده‌اند خارج می‌شود.جریان عمودی هوا امکان کار روی سطوح افقی را فراهم می‌کند.

۲- اتاق تمیز با جریان غیرلامینار Turbulent‌‌‌‌‌‌‌ (غیریک سویه)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.