کانال هوای اتاق تمیز

کانال هوای اتاق تمیز

کانال هوای رفت و برگشت به همراه دریچه ها و فیلتر باکسها، دمپرهای انتقال هوای اتاق تمیز .

از اجزای اصلی کلین روم در رسیدن به کلاس تمیزی مورد نیاز ، کانال های انتقال هوای فیلتر شده  توسط هواساز هایژنیک و کانال های برگشت هوای آلوده از کلین روم به هواساز جهت فیلتر مجدد هوا .
slide-bca0e0b

گام اول طراحی کانال ها بر مبنای CFM مورد نیاز هر بخش از اتاق تمیز میباشد .

این طراحی با  دو شکل هندسی گرد و چهار گوش قابل اجرا میباشد .

کانال های انتقال و برگشت هوا میتوانند از متریال های مختلف ساخته و نصب گردد مانند : ورق گالوانیزه ، ورق استیل ، ورق پیش عایق ، کانال های پارچه ای و …

جهت حفظ دما در تمامی طول کانال ها از پوشش عایق در اطراف کانال ها استفاده شود .

slide-d37d155

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.